Các chi phí có thể xảy ra khi triển khai phần mềm là gì?

Việc tải về và sử dụng phần mềm là miễn phí hoàn toàn. Tuy nhiên có thể bạn sẽ cần bỏ ra các chi phí để hoạt động như: Mua server để cài đặt phần mềm, thuê dịch vụ để cài đặt, nâng cấp, hỗ trợ cải tiến tính năng theo nhu cầu, thuê nhân sự để quản trị giám sát tài nguyên v.v..  đây là các nhu cầu riêng

Hotline: 0907.041.382