Tại sao lại có phần mềm quản lý khách hàng miễn phí?

Bởi vì đây là phần mềm mã nguồn mở, được nhà cung cấp phát hành công khai mã nguồn cho phép người dùng tự do cài đặt và triển khai sử dụng. Bạn cũng có thể tùy ý sửa chữa thêm bớt tính năng nếu bạn có khả năng lập trình chỉnh sửa mã nguồn của phần mềm

Hotline: 0907.041.382