Cần lưu ý rằng đây là phần mềm mã nguồn mở và miễn phí, do đó bạn hoàn toàn có thể tự cài đặt và thiết lập phần mềm, sử dụng mà không phải trả bất cứ chi phí nào bằng cách đăng ký và theo dõi các chương trình đào tạo miễn phí của chúng tôi. Các bảng giá dịch vụ mà chúng tôi cung cấp dưới đây có thể cần thiết với bạn chỉ là một giải pháp nhằm đáp ứng nhanh chóng hơn các yêu cầu của bạn.

Chúng tôi cung cấp cho bạn chương trình đào tạo trực tuyến miễn phí các hướng dẫn cơ bản sử dụng phần mềm, cách thức triển khai và các hoạt động xây dựng phần mềm của bạn

  • Tối ưu, chăm sóc dữ liệu
  • Nâng cấp bảo mật
  • Khắc phục sửa chữa lỗi
  • Thời gian thực hiện: Hàng tháng
  • Miễn phí sử dụng vĩnh viễn
  • Không giới hạn người dùng
  • Không giới hạn tính năng
  • Ngôn ngữ cài đặt tiếng Việt, tiếng Anh
  • Thời gian triển khai: 24h