Như một phần mềm quản lý bán hàng, phần mềm quản lý khách hàng tích hợp đầy đủ mọi chức năng cần thiết từ đầu đến cuối cho một giải pháp bán hàng chuyên nghiệp thông qua các hoạt động từ khâu báo giá cho đến xuất bán sản phẩm theo một quy trình chuyên nghiệp Quản lý bán hàng bằng phần mềm theo một quy trình đơn giản, giúp tránh sai sót trong việc báo giá, tăng tốc độ xử lý công việc, thông tin tiếp cận khách hàng được lưu lại thành một lịch sử giao dịch giúp cho việc trao đổi với khách hàng được thống nhất