Tải phần mềm quản lý khách hàng hay download phần mềm quản lý khách hàng là bước cơ bản nếu bạn muốn tự thiết lập hệ thống quản lý khách hàng cho công việc kinh doanh của bạn. Do phần mềm được viết trên mã nguồn PHP, là ngôn ngữ lập trình web do đó tùy vào mục đích sử dụng bạn có thể cài đặt phần mềm này ở môi trường cục bộ mạng LAN, hay môi trường Internet bằng các giải pháp dưới đây

1. Cài đặt Online

Để cài đặt thành công phần mềm quản lý khách hàng online bạn cần có các kỹ năng sau đây:
– Kỹ năng cài đặt website trên hosting và sử dụng hosting
– Kỹ năng cài đặt DNS cho tên miền

Bạn cần chuẩn bị các tài nguyên sau đây:
– Hosting để chạy phần mềm quản lý khách hàng sử dụng PHP 5.2+, 7.0
– Tên miền để truy cập và sử dụng phần mềm quản lý khách hàng

Bạn tải về phần mềm quản lý khách hàng vtiger phiên bản 7.1.0 bản tiếng Anh được cung cấp miễn phí mã nguồn sử dụng PHP 5.2+, 7.0

2. Cài đặt Offline

Trong trường hợp bạn chưa có hosting hoặc muốn chạy local bạn cần cài đặt XAMPP cho thiết lập chạy local trên máy tính của bạn, trong môi trường mạng LAN bạn cũng có thể thiết lập máy tính của bạn như 1 máy chủ truy cập, các máy tính khác sẽ truy cập vào phần mềm thông qua địa chỉ IP mạng LAN hoặc tên miền ảoYêu cầu cấu hình cài đặt cho môi trường Offline

 • Apache 2.1+
 • MySQL 5.1+
  • storage_engine = InnoDB
  • local_file = On
  • sql_mode = empty (or NO_ENGINE_SUBSTITUTION) for MySQL 5.6+
 • PHP 5.2+, 7.0
  • php-imap
  • php-curl
  • php-xml
  • max_memory (min. 256MB)
  • max_execution_time (min. 60 seconds)
  • error_reporting (E_ERROR & ~E_NOTICE & ~E_STRICT & ~E_DEPRECATED)
  • display_errors = OFF
  • short_open_tags = OFF
 • Phần cứng: 4 GB RAM, 250 GB Disk (cho các file đính kèm)

3. Thành phần mở rộng

Thành phần mở rộng của CRM là User Portal, đây là cổng thông tin truy cập cho phép khách hàng của bạn đăng nhập và tương tác với phần mềm quản lý khách hàng của bạn thông qua các module như yêu cầu hỗ trợ, quản lý đơn hàng cá nhân. Để sử dụng thành phần này bạn cần phải cài đặt trên môi trường online thì khách hàng của bạn mới có thể truy cập được