Tính năng quản lý thông tin khách hàng

Tính năng quản lý khách hàng, đây là tính năng chính của phần mềm quản lý khách hàng. Phần mềm quản lý khách hàng đặc biệt mạnh mẽ trong việc quản lý thông tin hồ sơ khách hàng với các thông tin từ cơ bản đến phức tạp mà chúng ta có thể xem xét mở rộng các thành phần thông tin một cách tùy chỉnh. Trong phần giới thiệu này chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một số khả năng nổi bật của tính năng quản lý thông tin khách hàng mà phần mềm có thể thực hiện được.

1. Quản lý danh sách liên hệ theo nhóm

Phần mềm quản lý khách hàng có thể quản lý các thông tin theo nhóm theo đó từ danh sách liên hệ, chúng ta có thể thống kê và tra cứu được toàn bộ các thông tin lẫn hoạt động xoay quanh khách hàng kể từ khi giao dịch bắt đầu:

  • Tra cứu thông tin liên hệ khách hàng dễ dàng
  • Khách hàng đó đã giao dịch những gì vào từng thời điểm: Đơn hàng, Báo giá, Hóa đơn
  • Quản lý các email, tin nhắn SMS đã trao đổi với khách hàng
  • Quản lý, ghi âm các cuộc gọi đã trao đổi với khách hàng
  • Quản lý các tài liệu, hợp đồng, đã trao đổi với khách hàng
  • Quản lý lịch hẹn với khách hàng trong quá khứ, và tương lai
  • Quản lý các sản phẩm, dịch vụ đã cung cấp cho khách hàng