Phần mềm quản lý khách hàng với các tính năng quản lý hoạt động Marketting sẵn có sẵn sàng cho các hoạt động marketting của bạn bao gồm:

  • Email Marketting
  • Salephone Marketting
  • SMS Marketting

Quản lý các hoạt động Marketting khác thông qua việc quản lý đánh giá các chiến dịch tiếp thị như báo giấy, Google marketting, Facebook marketting, web form, và các nguồn dữ liệu khác. Quản lý tiếp thị giúp nắm bắt và theo dõi khách hàng tiềm năng
Nắm bắt hồ sơ và dữ liệu khách hàng tiềm năng từ tất cả các kênh của bạn, bao gồm web, email, CSV và các ứng dụng của bên thứ 3 như Danh bạ Google và Zapier

Khởi động các chiến dịch ở mức quy mô hơn.
Nhắm mục tiêu và cá nhân hóa các email trên các khách hàng tiềm năng mới, email hàng loạt để chia sẻ tin tức và tự động trả lời để nuôi dưỡng sự quan tâm ngày càng tăng của họ

Thông qua việc quản lý nguồn khách hàng tiềm năng, và sử dụng các công cụ tiếp thị sau đó chuyển đổi tiềm năng thành khách hàng và cơ hội bán hàng, các khách hàng tiềm năng khác nếu chưa được chuyển đổi sẽ được giữ lại hệ thống phục vụ cho việc tiếp thị lại.

Tính năng quản lý tiếp thị như một phần mềm marketting thu nhỏ được tích hợp sẵn giúp cho việc tiếp thị của bạn được hiệu quả hơn, tái sử dụng các chi phí hao tốn cho công việc marketting bằng các xây dựng các hoạt động tiếp thị lại nhằm thúc đẩy chuyển đổi đối tượng tiềm năng thành khách hàng