Tag - quản lý khách hàng

Một số thuật ngữ dùng trong hệ thống CRM 0 (0)

Nếu mới làm quen với phần mềm quản lý khách hàng bạn cần biết một số khái niệm đơn giản liên quan đến các thuật ngữ sử dụng trong...


Điều kiện để phần mềm quản lý khách hàng thành công 0 (0)

Không phải cứ triển khai phần mềm quản lý khách hàng là có thể có ngay được kết quả, lợi ích của phần mềm quản lý khách hàng...


Hotline: 0907.041.382