Tiếp thị bằng cơ sở dữ liệu, khái niệm mơ hồ vì doanh nghiệp không triển khai CRM

Năm 1982 Kate and Robert D. Kestnbaum giới thiệu và đưa ra chiến lược tiếp...

Những rủi ro gặp phải khi bạn quản lý kho bằng Excel

Phần mềm quản lý khách hàng – giải quyết các vấn đề trong kinh doanh...

Cách tối ưu quy trình phục vụ và gia tăng doanh thu cửa hàng

Nhu cầu ăn uống tăng đột biến và mùa cao điểm tạo ra cơ hội...

Phần mềm quản lý khách hàng – giải quyết vấn đề trong kinh doanh

Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp phù hợp cho doanh nghiệp bạn. Hãy...

Những điều cần biết triển khai chiến lược CRM

CRM là một phần mềm quản lý khách hàng hữu ích rất dược nhiều doanh...

Chiến lược CRM là gì – Các yếu tố ảnh hưởng CRM

Mục đích của xây dựng hệ thống chiến lược CRM là tập trung và nâng cao kiến...