Khó khăn của CRM

Triển khai CRM luôn là một thách thức với doanh nghiệp cần đáp ứng đủ...

Thuật ngữ đơn giản trong CRM

Nếu mới làm quen với phần mềm quản lý khách hàng bạn cần biết một...

Lợi ích của CRM

1. Tăng doanh thu thông qua việc nuôi dưỡng quan hệ và theo dõi tốt...

Tiếp thị bằng cơ sở dữ liệu, khái niệm mơ hồ vì doanh nghiệp không triển khai CRM

Năm 1982 Kate and Robert D. Kestnbaum giới thiệu và đưa ra chiến lược tiếp...

AI trong bán hàng: Những gì bạn cần biết để vượt qua làn sóng sắp tới

Trí tuệ nhân tạo (AI) luôn ở đây và nó sẽ biến đổi cách bạn...

Lỗi module tự động hóa không hoạt động

Tính năng tự động hóa của phần mềm quản lý khách hàng không hoạt động?...

Nguyên nhân thất bại trong quá trình triển khai CRM

Chưa thật sự đặt khách hàng ở vị trí trung tâm Có thể vì quá...

Điều kiện để phần mềm quản lý khách hàng thành công

Không phải cứ triển khai phần mềm quản lý khách hàng là có thể có...