Lỗi module tự động hóa không hoạt động

Tính năng tự động hóa của phần mềm quản lý khách hàng không hoạt động? Nếu bạn chưa thể khắc phục được thì dưới đây có thể là giải pháp xử lý dành cho bạn.Trong file vtigercron.php dòng 41

[cc lang=”php”]return (!isset($_SERVER[‘SERVER_SOFTWARE’]) && (php_sapi_name() == ‘cli’ || is_numeric($_SERVER[‘argc’]) && $_SERVER[‘argc’] > 0));[/cc]

Sửa lại đoạn mã thành

[cc lang=”php”]return (!isset($_SERVER[‘SERVER_SOFTWARE’]) && (php_sapi_name() == ‘fpm-fcgi’ || is_numeric($_SERVER[‘argc’]) && $_SERVER[‘argc’] > 0));[/cc]Nếu bạn vẫn chưa hài lòng với cách xử lý này, xin vui lòng để lại bình luận hoặc liên hệ với chúng tôi